Restaureerimine

Kokkupuutel vanade ja väärikate hoonetega kipuvad inimesed sageli oma võimeid üle hindama ning üksnes õrna ja läbimõeldud lähenemist eeldavaid, tihtipeale ka muinsuskaitse alla kuuluvaid hooneid omal käel lahti võtma ja renoveerima.

Renoveerimine või restaureerimine?

Tihti kiputakse segi ajama mõisteid renoveerimine ja restaureerimine. Esimesel juhul on tegemist uuega asendamisega, remonditöödega. Restaureerimise all tuleks mõista tegevust, mille eesmärk on vana võimalikult hästi säilitada, luua see selliseks, et keskkond oleks elukõlbulik ning esteetiline väärtus säiliks.

Puidutee OÜ omab Muinsuskaitse tegevusluba!